Ekologická tlač

Vážení zákazníci.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 01.12.2014 sme zaviedli novú ekologickú veľkoplošnú tlač na tlačiarni HP Latex 280 so šírkou tlače až 2,6m. Ide o najekologickejší druh tlače na trhu použiteľný v zdravotníckom, školskom, gastro segmente, ako aj všade tam kde je kladený dôraz na zdravotne neškodlivú tlač. To znamená že tlač neobsahuje žiadne škodlivé chemické látky a rozpúšťadlá. Tlač je pripravená ihneď k aplikácii a nie je potrebné čakať 24 až 48 hodín ako pri solventných tlačiarňach.